Jelenlegi hely

Matematika tanárok oldala

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Az alábbiakban összefoglalónkat olvashatják az iskolánkban folyó matematikaoktatással, - tanulással kapcsolatos tudnivalókról, lehetőségekről.

Felszerelés

A tanórákon szükséges felszerelések a szakgimnáziumi osztályok minden évfolyamán: tankönyv, A4-es méretű négyzetrácsos füzet, toll, ceruza, radír illetve a szaktanár kérésének megfelelően az adott tananyaghoz kapcsolódó feladatgyűjtemény, iskolai feladatlap, körző, vonalzó, szögmérő, sima füzet illetve dolgozatfüzet.

A 10. évfolyamtól kezdődően a fentieken kívül: függvénytáblázat és tudományos, de szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

A szakközépiskolai osztályokban (9.gf, 10.gf és 11.gf) az órai munkához A4-es méretű négyzetrácsos füzet, toll, ceruza, radír, körző, vonalzó, tudományos zsebszámológép illetve a szaktanár kérésének megfelelően az adott tananyaghoz kapcsolódó iskolai feladatlap illetve dolgozatfüzet szükséges.

Számonkérés

Tekintettel arra, hogy a matematika középszintű vizsga érettségi vizsga feladatok írásban való önálló megoldását várja el a tanulóktól, a számonkérés elsődlegesen témazáró dolgozatok formájában történik, amelyek osztályzata kétszeres súllyal szerepel az osztályzatok között. Ezek értékelési rendszere iskolánkban egységesen, az alábbiak szerint történik:
  35%-tól – elégséges (2),
  50%-tól – közepes (3),
  70%-tól – jó (4),
  85%-tól – jeles (5).

A számonkérés ezen kívül történhet írásbeli, szóbeli feleletek formájában és értékeljük a tanulók tanórai és otthoni munkáját, esetenként szorgalmi feladatok megoldását is. Ezek részleteiről az egyes szaktanárok adnak tájékoztatást.

A félévi illetve az év végi értékelésnél elégséges osztályzat 2-es átlagtól adható, a többi jegynél a szaktanárok a félév / tanév során szerzett összes jegy átlagából kiindulva a képességek, az órai munka és a szorgalom figyelembevételével döntenek az osztályzatról.

Szeptember 2.-3. hetének folyamán, az órarendtől függően matematikából minden előkészítő és 9. évfolyamos tanulóval felmérőt íratunk. A bemeneti mérés célja, hogy a tanítási-tanulási módszereket a tanulók, tanulócsoportok képesség- és tudásszintjéhez mérten alakíthassuk. A felmérő érdemjegyét csak azoknak írjuk be, aki kérik.

A tanév utolsó heteiben a szakgimnázium minden évfolyamán egységes évfolyamdolgozatokat íratunk. Ennek formája az alsóbb évfolyamokon olyan dupla órás, egész éves tananyagot számon kérő dolgozat, amelynek eredménye két témazáró jegynek, azaz 4 normál jegynek felel meg, így komoly javítási lehetőséget jelenthet a tanulók számára. A végzős évfolyamon pedig április folyamán 180 perces, próba érettségiformájában kérjük számon a teljes tananyagot, melynek eredménye egy témazáró jegyet ér. A dolgozat megírása minden esetben kötelező, esetleges betegség esetén előre egyeztetett időpontban pótolható.

Felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás

Felzárkóztatásra, korrepetálásra tanórákon kívüli foglalkozások keretében biztosítunk lehetőséget. Az ezeken való aktív, legalább 70%-os arányú részvételt félévente egy 5-ös osztályzattal értékeljük. A foglalkozások időpontjáról itt tájékozódhatnak.

Tehetséggondozásra a tanórákon kívüli foglalkozások mellett a szakgimnázium 11. és 12. évfolyamán órarendbe épített, emelt szintű matematika órákon is van lehetőség, amennyiben a csoport indításához szükséges, legalább 8 jelentkező van az adott évfolyamon. A jelentkezés az érintett évfolyamot megelőző tanév májusában az iskola által kiadott jelentkezési lap kitöltésével, az osztályfőnökön keresztül történik.

A tehetséggondozás keretében rendszeresen indítjuk érdeklődő tanulóinkat különféle tanulmányi versenyeken: Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny, Náboj Nemzetközi Matematika Verseny, Sziporka Országos Matematika Verseny.

Az idei tanév újdonságaként évfolyamonként 1+4 fordulós házi matematika csapatversenyt is indítunk tanulóink számára.

Versenynaptár

Diákjaink körében legnagyobb népszerűségnek a Kenguru verseny örvend, amelyen az elmúlt két évben
és az idén is szép eredményeket értek el:

Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny
2016/17-es tanév 2015/16-os tanév 2014/15-ös tanév
országos (839 tanuló közül) országos (768 tanuló közül) országos (543 tanuló közül)
9.  Lovas Dániel (9.K) 6. Nagy Patrik (9.Kny)
11. Lovas Dániel (9.Kny)
12. Schillinger Zsolt (13.K)
budapesti (151 tanuló közül) budapesti (167 tanuló közül) budapesti (188 tanuló közül)
11. Nagy Patrik (9.K)
19. Gaál Roland René (9.K)
12. Végh János (10.KC)
16. Gergely Konrád (10.KC)
7. Jurás Péter Mihány (9.KC)
budapesti (148 tanuló közül) budapesti (107 tanuló közül) budapesti (87 tanuló
közül)
18. Pálóczi László (10.B) 4. Szrenka Viktor (12.B)
7. Móricz László (13.K)
4. Dankházi Dániel (13.K)
10. Ciczer Norbert (13.K)
budapesti (157 tanuló közül)    
11. Pincz Ákos (11.KC)
17. Szabó Máté Imre (11.KC)
17. Winkler Dominik (11.B)
   

Tájékoztatás

Tanulóink tanulmányi munkájával és eredményeivel kapcsolatban az őszi és tavaszi fogadónapokon illetve a szaktanári fogadóórákon (időpontok itt) kívül telefonos és személyes megkeresések alkalmával is állunk rendelkezésükre.

Sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánunk!

Auffenberg András
Balázsa Ágnes
Baranné Hajdu Krisztina
Horváth Dóra munkaközösség-vezető
Mestyán Gábor
Vass Mária igazgatóhelyettes

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer