Jelenlegi hely

Matematika tanárok oldala

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Az alábbiakban összefoglalónkat olvashatják az iskolánkban folyó matematikaoktatással, - tanulással kapcsolatos tudnivalókról, lehetőségekről.

Felszerelés

A tanórákon szükséges felszerelések a szakgimnáziumi osztályok minden évfolyamán: tankönyv, A4-es méretű négyzetrácsos füzet, toll, ceruza, radír illetve a szaktanár kérésének megfelelően az adott tananyaghoz kapcsolódó feladatgyűjtemény, iskolai feladatlap, körző, vonalzó, szögmérő, sima füzet illetve dolgozatfüzet.

A 10. évfolyamtól kezdődően a fentieken kívül: függvénytáblázat és tudományos, de szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

A szakközépiskolai osztályokban (9.gf, 10.gf és 11.gf) az órai munkához A4-es méretű négyzetrácsos füzet, toll, ceruza, radír, körző, vonalzó, tudományos zsebszámológép illetve a szaktanár kérésének megfelelően az adott tananyaghoz kapcsolódó iskolai feladatlap illetve dolgozatfüzet szükséges.

Számonkérés

Tekintettel arra, hogy a matematika középszintű vizsga érettségi vizsga feladatok írásban való önálló megoldását várja el a tanulóktól, a számonkérés elsődlegesen témazáró dolgozatok formájában történik, amelyek osztályzata kétszeres súllyal szerepel az osztályzatok között. Ezek értékelési rendszere iskolánkban egységesen, az alábbiak szerint történik:
  35%-tól – elégséges (2),
  50%-tól – közepes (3),
  70%-tól – jó (4),
  85%-tól – jeles (5).

A számonkérés ezen kívül történhet írásbeli, szóbeli feleletek formájában és értékeljük a tanulók tanórai és otthoni munkáját, esetenként szorgalmi feladatok megoldását is. Ezek részleteiről az egyes szaktanárok adnak tájékoztatást.

A félévi illetve az év végi értékelésnél elégséges osztályzat 2-es átlagtól adható, a többi jegynél a szaktanárok a félév / tanév során szerzett összes jegy átlagából kiindulva a képességek, az órai munka és a szorgalom figyelembevételével döntenek az osztályzatról.

Szeptember első hete folyamán, az órarendtől függően matematikából minden előkészítő és 9. évfolyamos tanulóval felmérőt íratunk. A bemeneti mérés célja, hogy a tanítási-tanulási módszereket a tanulók, tanulócsoportok képesség- és tudásszintjéhez mérten alakíthassuk. A felmérő érdemjegyét csak azoknak írjuk be, aki kérik.

Május utolsó hetében a szakgimnázium minden évfolyamán egységes évfolyamdolgozatokat íratunk. Ennek formája az alsóbb évfolyamokon olyan dupla órás, egész éves tananyagot számon kérő dolgozat, amelynek eredménye két témazáró jegynek, azaz 4 normál jegynek felel meg, így komoly javítási lehetőséget jelenthet a tanulók számára. A végzős évfolyamon pedig április folyamán 180 perces, próba érettségiformájában kérjük számon a teljes tananyagot, melynek eredménye két témazáró jegyet ér. A dolgozat megírása minden esetben kötelező, esetleges betegség esetén előre egyeztetett időpontban pótolható.

Felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás

Felzárkóztatásra, korrepetálásra az órarend adta lehetőségektől függően tanórákon kívüli foglalkozások keretében igyekszünk lehetőséget biztosítani. Az ezeken való rendszeres és aktív részvételt félévi illetve az év végi javítási lehetőségnél figyelembe vesszük. A foglalkozások időpontjáról itt tájékozódhatnak.

Tehetséggondozásra a tanórákon kívüli foglalkozások mellett a szakgimnázium 11. és 12. évfolyamán órarendbe épített, emelt szintű matematika órákon is van lehetőség, amennyiben a csoport indításához szükséges, legalább 8 jelentkező van az adott évfolyamon. A jelentkezés az érintett évfolyamot megelőző tanév májusában az iskola által kiadott jelentkezési lap kitöltésével, az osztályfőnökön keresztül történik.

A tehetséggondozás keretében rendszeresen indítjuk érdeklődő tanulóinkat különféle tanulmányi versenyeken: Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny, Náboj Nemzetközi Matematika Verseny, Apáczai Matematikaverseny, Sziporka Országos Matematika Verseny.

Versenynaptár

Diákjaink körében legnagyobb népszerűségnek a Kenguru verseny örvend, amelyen az elmúlt években és az idén is szép eredményeket értek el: az elmúlt öt év eredményei (pdf)

Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny
2018/19-es tanév 2017/18-as tanév
budapesti (198 tanuló közül) budapesti (200 tanuló közül)
24. Rehó Márk (9.K) 12. István Attila (9.K)
budapesti (141 tanuló közül) budapesti (143 tanuló közül)
29. Fekete botond (10.B) 10. Lovas Dániel (10.K)
11. Nagy Patrik (10.K)
országos (649 tanuló közül)  
7. Lovasi Dániel (11.K)
budapesti (127 tanuló közül)
1. Lovasi Dániel (11.K)
8. Malya Márk (11.K)
11. Cicer Gergely (11.BC)
budapesti (100 tanuló közül) budapesti (119 tanuló közül)
18. Pálóczi László (12.B) 18. Schéda Brigitta (12.KC)

Tájékoztatás

Tanulóink tanulmányi munkájával és eredményeivel kapcsolatban az őszi és tavaszi fogadónapokon illetve a szaktanári fogadóórákon (időpontok itt) kívül email-en, telefonon és személyes megkeresések alkalmával is állunk rendelkezésükre.

Sikerekben gazdag és eredményes tanévet kívánunk!

Auffenberg András
Balázsa Ágnes
Baranné Hajdu Krisztina
Horváth Dóra munkaközösség-vezető
Mestyán Gábor
Vass Mária igazgatóhelyettes

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer