SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/008 | 1195 Budapest Üllői út 303.

Intézmény logo

Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Ösztöndíjak

Ösztöndíjak

Excelsior tanulmányi ösztöndíj

Iskolánk alapítványának jóvoltából minden tanév végén ösztöndíjban részesülnek a nappali tagozaton, technikumi képzési formában a 12. évfolyam legjobb év végi tanulmányi átlagával rendelkező tanuló(i) (1 – 3 fő), a 9. – 11. évfolyam legjobb év végi tanulmányi átlagával rendelkező tanulója, további legkiemelkedőbb tanulmányi átlaggal rendelkező tanulók az alábbi kategóriákban: előkészítő évfolyam (1 – 3 fő) informatikus és gépész osztályok 9 – 11. évf. (1 – 3 fő) két tanítású nyelvű osztályok 9 – 11. évf. (1 – 3 fő). A díjazottak számáról és az ösztöndíj összegéről az Alapítvány kuratóriuma dönt az aktuális év végi eredmények függvényében, azonos tanulmányi átlagok esetén pedig az alábbi szempontokat veszi figyelembe: versenyeredmények, dicséretek, magatartás, szorgalom.

Köteles Csaba ösztöndíj

Köteles Csaba Tanár Úr családjának jóvoltából, az Excelsior Alapítvánnyal együttműködésben minden tanév végén fejenként 30 000 Ft ösztöndíjban részesül a szakmai végzettséget adó, nappali képzésben részt vevők közül a végzős évfolyamok szakmai tantárgyakból legjobb év végi tanulmányi eredményével rendelkező tanulója és az alsóbb évfolyamok szakmai tantárgyakból legjobb év végi tanulmányi eredményével rendelkező tanulója. Azonos szakmai tanulmányi átlag esetén az Alapítvány kuratóriuma az alábbi szempontokat veszi figyelemebe az ösztöndíj odaítélésekor: közismereti tárgyak átlaga, versenyeredmények, dicséretek, magatartás, szorgalom.

Állami ösztöndíj

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzési törvény végrehajtásáról XXV. Fejezet A TANULÓ JUTTATÁSAI 66. Az Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez 170. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege. 171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 között van, bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van. (1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel. (2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka. (3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. 172. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának a) nyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, b) száztíz százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, c) száznegyvenöt százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, d) száznyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van. 173. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki a) hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van. (2) A támogatás havonkénti mértéke a támogatás alapjának húsz százaléka. (3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt. (4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja. (5) A támogatásra a tanuló a tanulói jogviszonya fennállásáig jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel. 174. § (1) Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére gondoskodik. (2) Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni. 175. § A tanuló az Európai Unió és a Magyarországgal szomszédos nem európai uniós állam hivatalos nyelvének valamelyikéből, valamint kínai, arab és orosz nyelvből megszerzett államilag elismert nyelvvizsga díjához hozzájárulásra jogosult. Az e jogcímen tanulónként és nyelvvizsgánként kifizethető hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a minimálbér húsz százalékát. Az e bekezdés szerinti hozzájárulás nem illeti meg a tanulót, ha jogszabály alapján a nyelvvizsga díjának megfizetéséhez egyébként támogatás igénybevételére jogosult. A hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról – a tanuló igazolt kérelme alapján – az igazgató gondoskodik.

Ösztöndíj röviden, számokban

Ösztöndíj Szakirányú oktatásban a a tanuló évvégi átlaga szerint (ha a tanuló nincs munkaszerződésben valamelyik duális partnerrel) az ösztöndíj alapjának<br> 8%-a 2,00-2,99 átlagnál (2022-ben 8.000 Ft) 25%-a 3,00-3,99 átlagnál (2022-ben 25.000 Ft) 42 %-a 4,00-4,49 átlagnál (2022-ben 42.000 Ft) 59%-a 4,50-5,00 átlagnál (2022-ben 59.000 Ft) Ha a tanulónak duális partnernél van munkaszerződése, akkor a szerződés szerinti munkabér összegét kapja havonta, mely 100.000 és 168.000 Ft között állapítható meg. Az egyszeri pályakezdési juttatás alapja ua. mint az ösztöndíjnak. (2022-ben 100.000 Ft) A szakmai vizsgán elért eredmény alapján: 2,00-2,99 átlagnál a pályakezdési alap 133%-a 3,00-3,99 átlagnál a pályakezdési alap 184%-a 4,00-4,49 átlagnál a pályakezdési alap 243%-a 4,50-5,00 átlagnál a pályakezdési alap 302%-a

Egyszeri pályakezdési juttatás

Az egyszeri pályakezdési juttatás alapja ua. mint az ösztöndíjnak. A tanuló szakmai vizsgán elért eredmény alapján: 2,00-2,99 átlagnál a pályakezdési alap 133%-a 3,00-3,99 átlagnál a pályakezdési alap 184%-a 4,00-4,49 átlagnál a pályakezdési alap 243%-a 4,50-5,00 átlagnál a pályakezdési alap 302%-a


Partnereink

 • Pénziránytű logo
 • globomax
 • cisco
 • Energiatudatos Iskola
 • Ökoiskola
 • KNORR-BREMSE
 • Ganz Holding
 • HIDROPRESS
 • NCT logo
 • Határtalanul
SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

   1195 Budapest Üllői út 303.

  • Telefon: +36-1-282-9732

   E-mail: titkarsag@ganziskola.hu

   OM azonosító: 203031/008


  2023Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum