Jelenlegi hely

Aktuális vizsgaidőszak - VÁLTOZÁSOK ! ! !

2020. május-júniusi vizsgaidőszak

Írásbeli érettségi vizsgák

3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok a Vizsgaidőszakban

4. § (1) A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli, kivéve

a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint

b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit, amelyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.

(2) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,

b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,

c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

(6) A Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2020. május 4-ig a honlapján közzéteszi a – (2) és (3) bekezdés szerinti törléssel, valamint változtatással összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó részletes tájékoztatót.

Ha a vizsgázó a tanév végén valamilyen tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, akkor érettségi jelentkezését előrehozottá kell minősíteni, de ebben az esetben megkezdhető az érettségi vizsga.

A vizsgákat a járványügyi előírásoknak megfelelően kell szerveznünk

  • a felügyelő tanárok és a többi vizsgázó egészségének védelme érdekében a diákok az iskola területén (a vizsgatermekben a vizsga időtartama alatt is), csak VÉDŐFELSZERELÉSBEN (maszk, kesztyű) tartózkodhatnak, amennyiben ezt nem tudják vállalni, vizsgajelentkezésüket töröltessék, az őszi vizsgaidőszakban tegyenek érettségi vizsgát
  • védőfelszerelést a kormányhivatal biztosít, de saját maszk és kesztyű is használható

A vizsgázóknak a kiírt vizsgaidőpontok előtt 30 perccel korábban kell megjelenniük.

Időpont Tantárgy Szint
2020. május 4. 900 Magyar nyelv és irodalom közép, emelt
2020. május 5. (h) 900 Matematika közép, emelt
2020. május 6. (k) 900 Történelem közép, emelt
2020. május 7. (sz) 900 Angol nyelv közép, emelt
2020. május 8. (cs) 900 Német nyelv közép, emelt
2020. május 12. (k) 1400 Földrajz közép, emelt
2020. május 14. (cs) 800 Ágazati szakmai vizsgatárgyak: gépészet, informatika közép, emelt
2020. május 15. (p) 800 Informatika (közismereti) közép
2020. május 18. (h) 800 Informatika (közismereti) emelt
2020. május 19. (k) 800 Fizika közép, emelt

Írásbeli dolgozatok megtekintése

A dolgozatok a beosztás szerint tekinthetők meg.
A megtekintés helyéről a portán adunk felvilágosítást.

Vizsgacsoport Időpont
12.B és 12.C 2020. május 28. (cs) 800-1600
12.K 2020. május 29. (p) 800-1600

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtási határideje: 2020. június 2. (k). 1600

Szóbeli érettségi vizsgák

Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

Szint Vizsgacsoport Időpont
Emelt szinten 2020. június 4-9.
Csak a következő esetekben lesz szóbeli vizsga:
  • testnevelés tantárgyból,
  • a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,
  • a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,
  • a vizsgázó az igazgató döntése alapján írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
Középszinten az iskolánkban a következő esetekben lesz szóbeli vizsga:
  • célnyelvi civilizáció vizsgatárgyból a 12.K osztály tanulóinak (119/2020.Korm.rend. 2.§ (3))
  • annak a tanulónak, akik valamelyik írásbeli vizsgáját szóbeli vizsgával váltja ki (12.C-ben egy tanuló) (119/2020.Korm.rend. 2.§ (4))
  • továbbá azon tanulóknak, akik az írásbelin valamely vizsgatárgyból 12% - 25% között teljesítenek (119/2020.Korm.rend. 3.§ (2))
Közép szinten 12.B 2020. június 12. (p)
12.C 2020. június 15. (h)
12.K 2020. június 11. (cs)

Érettségi vizsgatárgyak

Jelentkezési határidő

2020. február 15.


2020. október-november vizsgaidőszak

Iskolánk nem szervez érettségi vizsgákat az őszi időszakban. Információk az Oktatási Hivatal honlapján.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer