SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/008 | 1195 Budapest Üllői út 303.

Intézmény logo

Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Szakmai program

Jövőképünk

Célunk, hogy a gyakorlat-centrikus, a vállalkozói szemlélet alapjain nyugvó oktatás keretében felkészítsük tanulóinkat a szakmai végzettség megszerzésére, a munkaerő-piaci mobilitásra. Szeretnénk az iskolánkban szakképesítést, érettségi vizsgát tett fiatalokat olyan jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel felruházni, amelyekkel képesek lesznek az önálló eligazodásra. A duális szakképzés teljes-körű megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakítunk ki minden érintett gazdasági szereplővel, szakképzési irányító szervezettel. Törekedni fogunk a különböző cégekkel, felsőoktatási intézményekkel meglévő kapcsolatainkat fejlesztésére is. A felnőttképzési formákat továbbképzések, átképzések, valamint további szakmai képzettségek megszerzéséhez szükséges feltételrendszer kialakításával szeretnénk beépíteni képzési rendszerünkbe. Az iskolai partnerkapcsolatok erősítésével, a szülők intenzívebb bevonásával eredményesebbé kívánjuk tenni oktató-nevelő munkánkat. Hatékonyságunk növelése érdekében minden lehetséges eszközt, pályázati forrást szeretnénk megragadni.   

    Ganz_SzakmaiProgram_2020-tol.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

1195 Budapest Üllői út 303.

Telefon: +36-1-282-9732

E-mail: titkarsag@ganziskola.hu

OM azonosító: 203031/008


2024Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum