Jelenlegi hely

Előrehozott érettségi

Előrehozott érettségi vizsga

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre a 12.§ (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor.

 

Információk az előrehozott érettségi vizsgákról
Részletek az Oktatási Hivatal honlapjáról

Mikor lehet előrehozott érettségit tenni? Az előrehozott érettségi annyit tesz, hogy 1 vagy több évvel hamarabb leérettségizem?

Előrehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyakra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga. Előrehozott érettségi vizsgát közép- és emelt szinten is tehet a tanuló.

Érettségi vizsgát egy adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony keretében csak akkor lehet tenni, ha az adott vizsgatárgyból a középiskola tantervében meghatározott követelményeit teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének is az a feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell a saját középiskolájának helyi tantervében az adott vizsgatárgyra - a teljes tanulmányi időre vonatkozóan - megfogalmazott követelményeit, és meg kell szereznie az abban előírt osztályzatokat. E nélkül a tanuló nem bocsátható érettségi vizsgára. Az előírt osztályzatok megszerzésének módjáról az iskola belső szabályzata alapján a középiskola igazgatója dönt. Az osztályzatokat az érettségi vizsgák kezdetéig kell megszereznie a tanulónak.

Az előrehozott érettségi vizsga után a tanuló nem kap érettségi bizonyítványt. Az előrehozott érettségi vizsga szintjét, érdemjegyét és százalékos eredményét az iskola rávezeti a tanuló törzslapjára, a tanuló a vizsgáról törzslapkivonatot kap. Érettségi bizonyítványt a rendes érettségi vizsga után kap a tanuló, az előrehozott érettségi vizsga eredménye ekkor kerül be a bizonyítványba.

Mi történik, ha nem jelenek meg az előrehozott érettségi vizsga szóbeli vizsgarészén?

Ha Ön az adott vizsgatárgyból teljesítette a vizsgára bocsátás követelményeit, de nem jelenik meg az
előrehozott érettségi vizsga szóbeli vizsgarészén, a vizsgabizottság ebből a vizsgatárgyból (attól függően, hogy felróható, vagy fel nem róható okból nem jelent meg a szóbeli érettségi vizsgán) javító vagy pótló érettségi vizsgára utasítja. Erről a vizsgabizottság hoz határozatot.

Ha egy nem kötelező vizsgatárgy előrehozott érettségi vizsgáján nem jelenik meg (vagy elégtelen
eredménnyel teljesíti), ebből a vizsgatárgyból a tanulói jogviszonya alatt javító vagy pótló érettségi vizsgát tehet. Fontos, hogy tehet, vagyis ez nem kötelező, a vizsgázó a tanulói jogviszonya alatt egy másik vizsgatárgyból is tehet kötelezően választott (ötödik) vizsgatárgyként érettségi vizsgát.

A vizsgázó érettségi bizonyítványába a javító vagy pótló érettségi vizsgán - amelyet a rendes érettségi vizsga során is letehet - elért eredménye fog bekerülni.

Mi történik, ha megbukom az előrehozott érettségi vizsgán?

Ha Ön az adott vizsgatárgyból teljesítette a vizsgára bocsátás követelményeit, de elégtelen eredményt
ér el az előrehozott érettségi vizsgán, a vizsgabizottság ebből a vizsgatárgyból javító érettségi vizsgára utasítja. Erről a vizsgabizottság hoz határozatot.

Ha egy nem kötelező vizsgatárgy előrehozott érettségi vizsgáján ér el elégtelen eredményt, ebből a
vizsgatárgyból a tanulói jogviszonya alatt javító érettségi vizsgát tehet. Fontos, hogy tehet, vagyis ez nem kötelező, a vizsgázó a tanulói jogviszonya alatt egy másik vizsgatárgyból is tehet kötelezően
választott (ötödik) vizsgatárgyként érettségi vizsgát.

Ha egy kötelező vizsgatárgy előrehozott érettségi vizsgáján ér el elégtelen eredményt, ebből a vizsgatárgyból a tanulói jogviszonya alatt javító érettségi vizsgát kell tennie.

A vizsgázó érettségi bizonyítványába a javító vagy pótló érettségi vizsgán - amelyet a rendes érettségi vizsga során is letehet - elért eredménye fog bekerülni. A javító érettségi vizsga során minden vizsgarészt meg kell ismételni.

Tehető-e a tanulmányok alatti sikertelen középszintű vizsga után szintemelő vizsga a tanulói
jogviszony fennállása alatt?

Egy vizsgaidőszakban egy vizsgatárgyból csak egy szinten, egy vizsgát lehet letenni. Ha a tanuló elégtelen osztályzatot szerez az előrehozott érettségi vizsgán, a tanulói jogviszonya alatt a következő vizsgaidőszakban (akár közép-, akár emelt szinten is) javító vizsgát tehet (kötelező tárgy esetében az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez tennie kell) az adott vizsgatárgyból. Az érettségi bizonyítványba a javító érettségi vizsga eredménye fog bekerülni.

Legalább elégséges osztályzat esetén az előrehozott érettségi vizsgán megszerzett osztályzat kerül az érettségi bizonyítványba, vagyis a tanulói jogviszony ideje alatt azonos szinten - a jobb teljesítmény reményében - nincs mód a vizsga megismétlésére. Az érettségi bizonyítvány átadásáig egy alkalommal tehető szintemelő vizsga.

Diákjaim szeretnének előrehozott vizsgát tenni fizikából. Ha ez a vizsga középszintű és nincsen a diák
az eredménnyel megelégedve, akkor az ismétlő vizsgának 2009. májusában szintemelőnek kell-e lennie, vagy ismételhet a tanuló középszinten? Ha emelt szinten vizsgázik az előrehozott érettségin, akkor van-e lehetősége emelt szinten 2009. májusában az ismétlő vizsgára.

Első két kérdésére ugyanaz a válasz. A tanulói jogviszony alatt ismétlő vizsgára nincs mód, tehát akár közép-, akár emelt szinten tesz előrehozott vizsgát a tanuló, azonos szinten nem ismételheti meg a vizsgát érettségi bizonyítványa megszerzése előtt.

Sikeres (legalább elégséges) előrehozott középszintű vizsga esetén viszont jelentkezhet szintemelő vizsgára. Ebben az esetben valóban a tanuló dönt, hogy két eredménye közül melyik kerüljön a bizonyítványba. Másik eredményéről tanúsítványt kap.

Mik lesznek a legfontosabb változások az érettségi rendszerben 2014-től az előrehozott és a
szintemelő érettségi vizsgákkal kapcsolatban?

Az érettségi vizsgákat 2014. január 1-jétől érintő változások a következők:

Előrehozott érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában lehet tenni, és csak idegen nyelvekből és informatikából. (Tehát az október-novemberi vizsgaidőszakban 2014-től nem lesz lehetőség előrehozott érettségi vizsgára jelentkezni.)

A sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.

Szintemelő érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt (vagyis a középiskola utolsó évfolyamának elvégzése előtt) csak informatikából és csak idegen nyelvből lehet tenni. Erre az október-novemberi és a május-júniusi vizsgaidőszakban is lehetőség lesz.

Szintemelő érettségi vizsgát a május-júniusi vizsgaidőszakban bármelyik vizsgatárgyból lehet tenni, de csak abban az esetben, ha a vizsgázó a középiskolai tanulmányait a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezte (vagyis az év végén nem bukott meg egyetlen tantárgyból sem).

Gyermekem a 2013. október-novemberi vizsgaidőszakban előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni kémiából középszinten. Ha ez sikerül neki, a 2014. május-júniusi vizsgaidőszakban a rendes vizsgákkal együtt tehet-e ebből a vizsgatárgyból szintemelő érettségi vizsgát?

Az előrehozott érettségi vizsgával és a szintemelő érettségi vizsgával kapcsolatos legfontosabb változások 2014. január 1-jétől lépnek hatályba, tehát a 2013. október-novemberi vizsgaidőszakig még minden vizsgatárgyból lehet előrehozott és szintemelő érettségi vizsgát tenni.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (6)
bekezdésének 2014. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szint, érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni.

Az idézett jogszabály annyit rögzít, hogy a tanulói jogviszony alatt, és a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát csak informatikából és idegen nyelvből lehet tenni.
Ha az utolsó évfolyamos tanuló minden tantárgyból befejezi az utolsó tanévet, rendelkezik még tanulói jogviszonnyal, és a középiskolai tanulmányait is teljesen befejezte, tehát nem vonatkozik rá az a megkötés, hogy csak informatikából és meghatározott idegen nyelvből tehet szintemelő érettségi vizsgát, így bármelyik vizsgatárgyból megteheti ezt. Tehát a fentiek értelmében 2014. január 1-jét követően a május-júniusi vizsgaidőszakban bármelyik vizsgatárgyból lehet szintemelő érettségi vizsgát tenni, de csak abban az esetben, ha a vizsgázó középiskolai tanulmányait a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezi (azaz az év végén nem bukik meg egyetlen tantárgyból sem).

Az előrehozott érettségihez előírt osztályzatok megszerzésének módja
Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola

A jelentkezés tanévében befejeződő ("elfogyó") tantárgy esetén

Amennyiben a tanuló előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik (február 15-ig), április 1. és 15. között
be kell számolnia az adott tantárgy tanév végéig hátralévő tananyagából a szaktanáránál, évvégi minősítését a tanév alatt szerzett jegyek és a beszámoló osztályzata alapján kapja.

Az aktuális tanév végéig a tanulónak be kell járnia az adott tantárgy óráira is (érettségire való felkészítés).

A jelentkezés tanéve után is folytatódó tantárgy esetén

Amennyiben a tanuló előrehozott érettségire jelentkezik (február 15-ig), április 1. és 15. között be kell számolnia az adott tantárgy tanév végéig hátralévő tananyagából a szaktanáránál, évvégi minősítését a tanév alatt szerzett jegyek és a beszámoló osztályzata alapján kapja. Ugyanebben az időszakban a tantárgy következő évi (évekbeli) tananyagából osztályozó vizsgát (vizsgákat) kell tennie.

Az aktuális tanév végéig a tanulónak be kell járnia az adott tantárgy óráira is (érettségire való felkészítés). A következő tanévre az órák látogatása alól kérhet felmentést írásban az aktuális tanév tanévzáró ünnepségéig.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer