Jelenlegi hely

Iskolai Közösségi szolgálat

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. § (4) a következőket mondja ki:
A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

Iskolánkban a közösségi szolgálat teljesítése kétféleképpen történhet:
a. az iskola szervezésében
b. egyénileg

 1. az iskola szervezésében: egyes cégek, szervezetek rendszeresen keresnek diákokat nagyobb szabású rendezvények lebonyolítására (pl.: Mikulásgyár, TeSzedd, Főkert stb.)
  Ilyen esetben az osztályfőnök hirdeti ki mikor, hol lehet a munkát végezni és pontosan mi a feladat. Jelentkezni is az osztályfőnököknél kell.
 2. Ha a tanuló egyénileg, általa választott helyen szeretné teljesíteni a szolgálatot, a következő előírások betartására kell figyelni:
  1. csak a törvény által meghatározott területeken lehet a szolgálatot teljesíteni

   a) az egészségügyi,
   b) a szociális és jótékonysági,
   c) az oktatási,
   d) a kulturális és közösségi,
   e) a környezet- és természetvédelemi,
   f) a katasztrófavédelmi,
   g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
   h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

  2. csak a törvény által meghatározott munkarendben lehet a szolgálatot teljesíteni (Részletek a törvényből 5. §)

   5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
   (2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
   (3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
   (4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
   a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
   b) tanítási időben a heti hat órát és
      ba) tanítási napon a napi két órát.
      bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
   (5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
   (6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

  3. A szolgálat megkezdése előtt Együttműködési Megállapodást kell kötni az Iskola és a Szervezet (ahol a diák a szolgálatot teljesíteni fogja) között.
   Ezen megállapodás formanyomtatványa megtalálható az oldal alján (https://www.ganziskola.hu/?q=kozossegi_szolgalat_uj)
   A szerződést értelem szerűen ki kell tölteni, és 2 példányban eljuttatni iskolánk iksz-koordinátorához (Baranné Hajdu Krisztina A302).

Adminisztráció:

 • A diák köteles mindig magával vinni a szolgálat teljesítés helyszínére a diáknaplót. A munka elvégzése után az adott cég/szervezet vezetője aláírásával és pecséttel hitelesíti az elvégzett munkát. (a Diáknaplóban rögzíteni kell továbbá a munkavégzés dátumát, a ledolgozott órák számát, helyszínt, tevékenységi területet)
 • ezután a Diáknaplót át kell adni az osztályfőnöknek, aki az elektronikus naplóba is rögzíti az adatokat

Csak a diáknaplóban hitelesített és elektronikus naplóban rögzített órákat lehet beszámítani az előírt 50 óra szolgálatba.

Az 50 óra teljesítése után a diák köteles a a diáknaplót megőrizni, az érettségi vizsga megkezdése előtti munkanapon az osztályfőnökének leadni.

Szerződéskötéshez szükséges adatok:

 • Intézmény neve
 • Intézmény címe
 • Intézmény vezetője
 • Kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó elérhetőségei (e-mail és telefonszám)
 • tevékenységi kör (csak a 2. menüpontban találhatóak egyike lehet)
 • feladatkör (ténylegesen milyen munkát fog végezni a tanuló)
 • (ha a munkavégzés nem az adott intézményben történik, akkor szükséges a telephely neve, címe)
Letölthető dokumentum:
Szerződésminta (doc)
IKSZ-koordinátor:
Baranné Hajdu Krisztina
Érdeklődni:
személyesen (A303 szertár) vagy telefonon

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer